Limbă :
SWEWE Membru :Autentificare |Înregistrare
Caută
Comunitate enciclopedie |Răspunsuri enciclopedie |Submit întrebare |Cunoștințe de vocabular |Cunoștințe Încărcați
întrebări :scope of industrial economice
Vizitator (107.167.*.*)
Categorie :[Economie][Alte]
Trebuie să răspundă [Vizitator (54.167.*.*) | Autentificare ]

Imagine :
Tip :[|jpg|gif|jpeg|png|] Byte :[<1000KB]
Limbă :
| Verificați codul :
Toate răspunsuri [ 1 ]
[Membru (365WT)]răspunsuri [Chineză ]Timp :2018-11-28
学科概述

其中包括工业经济学的研究对象和工业经济理论发展过程;工业发展的历史过程和阶段划分及各阶段对工业经济管理的基本要求;作为工业经济管理的主要实施对象和工业生产经营活动的基本单位──工业企业的基本职能和特征。

经济理论

工业中的经济学问题,集中体现在投入与产出之间关系上。这一部分中,工业成本问题集中体现了对投入方面的研究;工业盈利集中体现了对产出方面的研究;工业品价格从成本与盈利相统一的关系上体现了对投入与产出之间内在关系的研究;工业生产的经济效益从它们相对立的内在关系上体现了对投入与产出之间内在经济关系的研究。

管理理论问

这一部分着重研究管理学在工业中应用时的基本理论问题,包括管理的原理、管理方法和工业管理体制。

工业规划

从宏观上对工业进行规划,包括从长期目标、方针、措施上进行规划的工业发展战略问题,按时间序列进行规划的工业计划问题,按空间位置规划的工业布局问题,按社会生产分工进行规划的工业部门结构问题;从对工业生产活动和自然及社会之间关系的协调上进行规划的工业环境问题等。

工业资源

包括对资金资源、劳动力资源、技术资源、原料及能源资源、信息资源的探讨研究。各种工业资源之间存在着密切的内在联系,在工业发展的不同阶段,依赖于不同资源的开发。工业化和现代化的过程,明显地表现出是从劳动密集型向资金密集型,又向技术、信息密集型生产不断过渡的过程。

工业再生产

工业再生产的问题,包括一般再生产过程的问题和扩大再生产的问题;生产过程的问题和流通过程的问题。对工业社会生产组织问题的研究是对一般再生产过程的问题研究;对工业基本建设和工业技术改造问题的研究是对外延和内涵的扩大再生产问题的研究;对物资供应和产品销售问题的研究是对流通过程问题的研究。

在上述六个部分中,前三部分是从工业经济活动的整体进行探讨的基本理论部分,后三个部分是对工业经济活动进行分解后从不同的角度、不同的方面分别进行探讨的。

中国经济学者研究工业经济学的目的,是要努力探索中国工业经济发展的道路,形成具有中国特色的社会主义的和完整的、科学的工业经济管理理论体系。中国学者认为,从中国的具体情况出发,研究工业经济理论必须贯串以下指导思想,即以有计划的商品经济为前提,以客观的经济规律为依据,以经济效益为中心,以现代化为目标。
Caută

版权申明 | 隐私权政策 | Drepturi de autor @2018 Lume cunoștințe enciclopedice